fbpx
IRA - Individual retirement account

ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות במסלול ניהול אישי

ניהול השקעות במסלול ניהול אישי (IRAמאפשר לכל אדם לנהל תיק ההשקעות פטור ממס באמצעות קופת גמל או קרן ההשתלמות האישית. ניתן לבנות ולנהל תיק השקעות ולקנות ולמכור ניירות ערך בעמלות מסחר נמוכות משמעותית מהעמלות בבנק והרווחים פטורים ממס.

מסלול הניהול האישי מאפשר לכל אדם לקבוע באופן עצמאי את התפלגות הנכסים בתיק ההשקעות (קופת גמל ו/או קרן השתלמות) באופן שמתאים למדיניות ההשקעות ופרופיל הסיכון האישי. דיאמונד מציעה ללקוחותיה ליווי פיננסי מקצועי בניהול המסלול האישי

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך המיועדת לצבור כספים אותם בעתיד ניתן יהיה למשוך כמו: קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות קופת גמל ענפית, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.

מסמכי משכנתא
במה, מתי ואיך להשקיע ...

מומחי השקעות שלנו ינהלו עבורכם את קופת הגמל

  • ניהול אישי, מקצועי ומסור
  • הכסף נשאר בקופת הגמל
  • דחיית מס – בעת מכירת ני”ע
  • מהירות וגמישות בשינוי אחוז החשיפה.

המינוח "קופת גמל" משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים". המשקיע בקופת הגמל מכונה "עמית", והוא יכול להיות עמית שכיר שהתשלומים לקופת הגמל מבוצעים על-ידי המעסיק או עמית עצמאי אשר מפקיד בעצמו את התשלומים לקופה. מדינת ישראל  מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מציע הטבות מס אטרקטיביות במסלולי הגמל וההשתלמות לצד גמישות מירבית במשיכת הכסף.
  • ניהול אישי, מקצועי ומסור
  • הכסף נשאר בקרן ההשתלמות
  • דחיית מס בעת מכירת ני”ע
  • מהירות וגמישות בשינוי אחוז החשיפה.

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, ועצמאים אשר נועדה במקור לשמש את העובדים למימון קורסים, השתלמויות, כנסים מקצועיים ולימודים. כיום קרן השתלמות משמשת כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני. ומאפשרת למשוך את הסכומים והרווחים שנצברו בקרן לאחר 6 שנים באופן פטור ממס הכנסה

שולחן עם מחשב
במה, מתי ואיך להשקיע

מומחי ההשקעות שלנו ינהלו עבורכם את קרן ההשתלמות

אנחנו כאן לכל שאלה או בקשה

לשיחת ייעוץ ללא עלות

    X