פרטי התקשרות

פרטי התקשרות

השאירו פרטים ונחזור אליכם

  דיאמונד משמשת כמנהלת השקעות חיצונית של קרנות הנושאות את השם דיאמונד בניהול מנהל קרנות הנאמנות איילון קרנות נאמנות בע”מ.

  אנחנו בדיאמונד מחויבים רק לך

  התמקדות בראייה ארוכת טווח
  ותק של שנים רבות בתחום
  ניהול סיכונים אחראי ומחושב
  יכולת תגובה מהירה לשינויים בשוק ההון

  קרנות הנאמנות דיאמונד משקיעות בשלל אפיקי השקעה שונים ומאפשרות לכל לקוח לבחור את ההשקעה המתאימה לצרכיו ואופיו הייחודיים. במסגרת תפקידה כמנהל השקעות חיצוני, דיאמונד בית השקעות בע"מ, פועלת בצורה אחראית ומחושבת, ככל הניתן, על מנת ליישם את מדיניות ההשקעות של הקרנות. צוות מנהלי ההשקעות של דיאמונד פועל במסירות ובמקצועיות סביב השעון. בבחירת חברות להשקעה, דיאמונד מתמקדת בשלל משתנים פיננסים כמו איכות ההנהלה, הכנסות ופוטנציאל הצמיחה. בחברות ישראליות מנהלי ההשקעות מקפידים להכיר את החברות ובעלי התפקידים המרכזיים מקרוב ואף לבקר בהן, על מנת לקבל את כל המידע הרלוונטי לקבלת החלטות השקעה אחראיות.


  קרנות נאמנות

  מספר הקרן: 5119862

  קרן אג"ח בארץ ללא מניות וללא אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה** שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת מדד All Bond כללי*#.

  מספר הקרן: 5118435

  קרן אג"ח בארץ כשרה שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת המדד All Bond כללי (80%) ת"א 125 (20%)*. משקיעה עד 20% במניות ובעלת חשיפה למט"ח עד 30% # .

  מספר הקרן: 5123609

  משקיעה על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, כאשר שיעור החשיפה למניות עד 120%, ושיעור החשיפה למט"ח עד 120% #

  מספר הקרן: 5128509

  חשופה לפחות 75% למניות הנסחרות בחו"ל, שמטרתה לנסות להשיג תשואה עודפת על תשואת נכס הייחוס מדד S&P500 INDEX-NTR* {1} במונחים שקליים. שיעור החשיפה למניות עד 120%, ושיעור החשיפה למט"ח עד 120% #

  מספר הקרן: 5116736

  חשופה לפחות 75% למניות הכלולות במדד ת"א 125 שמטרתה להשיג תשואה עודפת על שיעור השינוי במדד ת"א 125* הקרן חשופה עד 120% במניות ובעלת חשיפה למט"ח עד 10% #.

  מספר הקרן: 5131958

  קרן אג"ח בארץ שמטרתה לנסות להשיג תשואה עודפת על תשואת נכס הייחוס המשוקלל המורכב מ: מדד All Bond כללי (70%) ומדד ת"א 125 (30%)*. הקרן חשופה עד 30% למניות ולמט"ח עד 30% #

  מספר הקרן: 5134291
  קרן אג"ח בארץ שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת נכס הייחוס המשוקלל המורכב מ: מדד All Bond כללי (90%), מדד ת"א 125 (10%)* הקרן חשופה עד 10% במניות ובעלת חשיפה למט"ח עד 30% #

  מספר הקרן: 5136304
  קרן אסטרטגיות השקעות כשרות שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואה המדד ת"א 125*.

  מספר הקרן: 5136684

  קרן אג"ח בארץ ללא מניות שמטרתה להשיג תשואה עודפת על תשואת מדד תל בונד-שקלי*.

  * אין באמור במטרת הקרן כדי להוות התחייבות של מנהל הקרן ומנהל השקעות חיצוני כדי להשיג את התשואה האמורה.

  **"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB- (BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

  פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות הקרן נעשית בהתאם לתשקיף עיקרי שבתוקף ולדיווחים המידיים. אין בתשואות ו/או מיקומי הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה ו/או מיקום דומה בעתיד.

  1. משקל דולר 100%

  # – למדיניות ההשקעות של הקרן ראה תשקיף / דו"ח שנתי ואו דיווחים מידיים שבתוקף.