fbpx
תשובה לכל שאלה

שאלות נפוצות

גה

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך המיועדת לצבור כספים אותם בעתיד ניתן יהיה למשוך כמו: קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות קופת גמל ענפית, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.

גה

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, ועצמאים אשר נועדה במקור לשמש את העובדים למימון קורסים, השתלמויות, כנסים מקצועיים ולימודים. כיום קרן השתלמות משמשת כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני. ומאפשרת למשוך את הסכומים והרווחים שנצברו בקרן לאחר 6 שנים באופן פטור ממס.

קנ

מהי קרן נאמנות?

קרן נאמנות בלועזית Mutual Fund היא מכשיר פיננסי אשר מאפשר למספר רב של משקיעים לבצע השקעה משותפת בניירות ערך במגוון אפיקי השקעה. ההשקעה מתבצעת על פי מדיניות קבועה וידועה מראש שניתנת לשינוי מעת לעת, לאחר עדכון כל המשקיעים בקרן.

גה

היכן רוכשים קרנות נאמנות?

ניתן לרכוש קרנות נאמנות דרך יועץ השקעות בכל סניפי הבנקים השונים, או לרכוש ישירות בכל חשבון ההשקעות פרטי טלפונית או באמצעות אתר האינטרנט. לצורך הרכישה יש לדעת את מספר הנייר של הקרן.

גה

מי הגופים שמפקחים על כשרות ההשקעות?

בישראל מספר גופים אשר מפקחים על תחום ההשקעות הכשרות כמו המכון לכלכלה עפ"י ההלכה של הרב אריה דביר, או  ועד הרבנים תשואה כהלכה, גוף המשתייך לזרם הליטאי ומכון כת"ר. בנוסף ישנם עוד גופים העוסקים במתן כשרות כהלכה, בין הגופים קיים שוני ולכל גוף יש את ההחמרות ו/או ההקלות שלו.

גה

מהו היתר עסקה?

היתר עסקה הוא אמצעי המאפשר מתן הלוואה בריבית בדרך הערמה במסגרת ההלכה. משמעותו של היתר עסקה, למעשה, להפוך לשותפים של החברה. כשותפים, אנו חשופים גם לרווח וגם להפסד, כך שהריבית הופכת להיות רווח משותפות קיימת ואין כל איסור בלקיחתה.

נה

מהי מדיניות השקעות?

מדיניות השקעות מתייחסת להתאמת אפיקי ובחירת ניירות הערך להשקעה בהתאם למידת הסיכון המבוקשת, הצרכים והדרישות של הלקוח. במדיניות ההשקעות נקבע, בן היתר, יחס החלוקה בין נכסים סולידיים לספקולטיביים ואחוז החשיפה לשוק המקומי והגלובאלי.

נה

מהו ניהול תיקים?

ניהול תיק ההשקעות מתבצע על ידי מנהל תיקים מוסמך בחשבון הבנק של הלקוח. מנהל התיקים מקבל ייפוי כוח לבצע קניה ומכירה של ניירות ערך בחשבון ופועל על פי מדיניות השקעות מוסכמת המתאימה לצרכי ונסיבות האישיות של כל לקוח

גה

מהו ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות?

מסלול הניהול האישי (IRA) מאפשר לכל אדם לנהל את קופת גמל או קרן ההשתלמות האישית באופן עצמאי,  לקבוע ולשנות את את התפלגות הנכסים בתקופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות עפ"י מדיניות ההשקעות ופרופיל הסיכון האישי. הרווחים יהיו פטורים ממס בהתאם לכללי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

ימ

מהם מרכיבי המשכנתא?

בלקיחת משכנתא, כמו בכל הלוואה, הלווה מחזיר את מלוא סכום ההלוואה שנקרא קרן בתוספת ריבית, אשר מוגדרת על ידיי כלכלנים כמחיר הכסף, או במקרה שלנו מחיר ההלוואה, כלומר הריבית היא הרווח של המלווה בתמורה להלוואה.

ימ

מהי משכנתא?

משכנתא הינה הלוואה לטווח ארוך אשר מיועדת לרכישת נכס (לרוב נדל"ן) בשעבוד הנכס עצמו. המשכנתא הינה הלוואה בתנאים מועדפים ביחס להלוואות רגילות בכך שהיא נפרסת למספר רב של שנים, לתקופה של 15 עד 30 שנים,  וניתנת ברמות ריבית נמוכות משמעותית מהריבית המבוקשת על הלוואות רגילות מהבנק.

קנ

מהו ניהול השקעות חיצוני לקרנות נאמנות?

מנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות הינו בית השקעות אשר מיישם את מדיניות ההשקעות בקרן נאמנות ומבצע בפועל את קבלת ההחלטות בנוגע לרכישה ומכירה של ניירות ערך. מנהל הקרן הינו בית השקעות אשר אחראי על הניהול האדמיניסטרטיבי של קרן הנאמנות. חברות אשר מנהלות קרנות נאמנות ו/או חברות אשר מנהלות את ההשקעות בקרנות הנאמנות הינן חברות אשר פועלות באישור ובפיקוח הרשות לניירות ערך.

ימ

מהי עלות הנכס הכוללת?

הסכום הכולל שיושקע בנכס. מלבד עלות הנכס עצמו יש להוסיף את שלל ההוצאות הנלוות לתהליך הרכישה: דמי תיווך, מס רכישה, תשלום לעורך דין, תשלום לרשויות, עלויות מעבר, עלויות שיפוץ. בנוסף יש להתכונן גם להוצאות ועלויות בלתי צפויות שעלולות להגיע.

ימ

מהו תמהיל המשכנתא?

תמהיל המשכנתא הינו שילוב של מספר מסלולי משכנתא שונים. תמהיל משכנתא טוב יכול להוזיל את עלויות המשכנתא, החל מההחזר החודשי והמשך בסכום ההחזר הכולל לתקופה, כמו גם להקטין באופן משמעותי את רמת הסיכון במשכנתא שיכול להיגרם כתוצאה משינויים בכלכלה, האינפלציה וגובה הריבית במשק.

ימ

מהו החזר חודשי בנטילת משכנתא?

ההחזר החודשי מתייחס לסכום החודשי שאנו משלמים לבנק בעבור המשכנתא. ההחזר משולם בכל חודש בתאריך קבוע כפי שנקבע בהסכם המשכנתא ונפרס לאורך השנים עד לסיום החזר מלוא סכום המשכנתא. מקובל שההחזר החודשי יהיה בין 25%- 33% מסך ההכנסה של המשפחה (נרחיב בהמשך).

ימ

מדוע כדאי להשתמש בשירותיו של יועץ משכנתאות עצמאי?

הבנק הוא עסק מסחרי לכל דבר שמטרתו למקסם רווחים עבור בעליו. לבנקים יועצי משכנתאות מעולים, אך הם מחויבים לבנק ולרווחיותו, בעוד יועץ משכנתאות עצמאי עובד ומחויב רק לך! יועץ משכנתאות עצמאי יכול לסייע לך לקבל תנאים טובים בהרבה למשכנתא ולחסוך לך עשרות ובמקרים מסוימים מאות אלפי שקלים בבניית משכנתא טובה שמתאימה לצרכיך ונסיבותיך האישיות.

קנ

כיצד נקבע שווי קרנות הנאמנות?

קרן נאמנות משקיעה  בשלל ניירות ערך שונים על פי מדיניות הקרן. ניירות הערך הללו נסחרים בבורסה ולכן מחירן משתנה באופן תדיר בשעות המסחר. חישוב של מחיר יחידת השתתפות כמו חישוב שווי הקרן נקבע על פי ערך הנכסים של הקרן בסוף יום המסחר.

קנ

כיצד משקיעים בקרנות נאמנות?

קרן נאמנות מורכבת מיחידות השתתפות. כל יחידת השתתפות מקנה זכות שווה בנכסי הקרן וברווחיה. קרן הנאמנות מוחזקת בחשבון ההשקעות כמו כל נייר ערך אחר. בסוף כל יום מסחר נקבע מחיר יחידת השתתפות בהתאם לשווי נכסי הקרן ולמספר היחידות בה בניכוי ההוצאות הכרוכות במימוש נכסי הקרן ושכר מנהל הקרן והנאמן.

גה

האם יתרונות ההשקעה בניהול אישי זהים ליתרונות בהשקעה בקופת גמל?

ניהול אישי של קופת גמל מאפשרת גמישות רבה בבחירת אפיקי ההשקעה, כלומר העמית יכול להגיב למצבי השוק המשתנים באופן מהיר ופשוט תוך מעבר בין אפיקי ההשקעה השונים ללא עלות מעבר וללא אירוע מס. בעוד בקופת גמל רגילה אפיקי ההשקעה קבועים ולא ניתנים לשינוי.

נכ

כיצד היתר עסקה מתמודד עם האיסור ההלכתי על הלוואות בריבית?

היתר עסקה מגדיר את ההלוואות ואת האג"ח שמנפיקה החברה כשותפות בעסקי החברה, ואת הריבית כחלק מהרווחים. כך למעשה מתמודדים עם האיסור ההלכתי על הלוואות בריבית.  למרות זאת, בניהול קרנות נאמנות ישנה החמרה שחל איסור לרכוש מניות של חברות העוברות על איסורים הלכתיים, אך כן מתאפשרת רכישת מניות של חברות המחזיקות בחברות בת העוברות על איסורים הלכתיים.

נכ

מהן איגרות חוב בעלות היתר עסקה?

סדרת איגרות חוב אשר בעת הנפקתם נחתם 'היתר עסקה' המתייחס ספציפית לסדרה זו בלבד. השקעה בסדרה זו נחשבת להשקעה כשרה גם אם החברה עצמה מתנגדת לחתום על 'היתר עסקה' כללי, והדירקטוריון והיועצים המשפטיים כלל אינם יודעים שאותה סדרה הונפקה בכפוף ל'היתר עסקה'. החתימה על 'היתר העסקה' נעשית באמצעות החתמים, שתפקידם לסייע בקידום ההנפקה של איגרות החוב של החברה.

נה

מה היתרון בניהול תיקים על פני השקעה בקרן נאמנות?

בניגוד לקרן נאמנות בה יש מדיניות השקעה קבועה לכל המשקיעים, בניהול תיקים אישי מנהל ההשקעות מתאים מדיניות השקעות אישית לכל לקוח על פי הצרכים והנסיבות האישיות של כל אחד מהלקוחות. בנוסף תיק מנוהל מנהל ההשקעות נמצא בקשר קבוע עם הלקוח ומעדכן אותו על ההתפתחויות השונות בתיק.

נכ

מהו ניהול השקעות כשר

חברה כשרה הינה חברה אשר מחזיקה בהיתר עסקה, ואינה פועלות בשבת.  ניהול השקעות כשר מתבצע על ידיי בתי השקעות אשר מקפידים לפעול על פי חוקי ההלכה. חשוב לציין שישנם שלוש גישות לפי רמת החומרה הדתית.  הגישה המקלה, המחמירה  ודרך האמצע שהינה הפופולרית ביותר בה ממיינים את החברות הציבוריות לכשרות ולא כשרות על פי שמירת שבת ושמירה על הלכות ריבית באמצעות היתר עסקה.

נה

מדוע ניהול תיקים עדיף על השקעה פסיבית במדדים?

השקעה פסיבית במדדי שוק רחבים מיועדת להשקעה לטווח ארוך של 20 שנה ומעלה, בעוד מנהל תיקים מנוסה יודע ויכול להגיב לשינויים התכופים בשוק ההון הדינאמי. מנהל תיקים מנוסה יכול להתאים את טווחי הזמן להשקעה על פי מדיניות ההשקעה ולהתאים את מבנה תיק ההשקעות בהתאם להתפתחויות בשווקים.

גה

מהם היתרונות בניהול קופת גמל וקרן השתלמות?

ישנם שני יתרונות חשובים בניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות. 1 – גמישות מירבית שבאה לידי ביטוי ביכולת לשנות במהירות את אחוז החשיפה בין אפיקי ההשקעה השונים. 2-דחיית מס בעת מכירת ני”ע בתיק, הלקוח אינו נדרש לשלם מס רווחי הון.

גה

האם ניתן להעביר קרן השתלמות ו/או קופת גמל ממסלול ניהול אישי למסלול ניהול רגיל?

עמית יכול בכל עת להתחרט ולהחזיר את ניהול קופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות ממסלול ניהול אישי לניהול רגיל באופן שאינו פוגע בזכויותיו, הן זכויות המיסוי והן זכויות הותק. העמית מנזיל את השקעותיו בניהול אישי למזומן בחשבון ומשם מעביר את הכספים לקופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות העדיפה בעיניו.

נה

למה לא מומלץ לנהל תיק השקעות באופן אישי?

ניהול השקעות כשלעצמו הינו משימה מאתגרת המחייבת אחריות רבה ורמת מקצועיות גבוהה. לאדם הפשוט אין את הידע, הניסיון והזמן הפנוי לנהל באופן עצמאי תיק השקעות. מנהל תיקים מנוסה בוחן ומנתח בעקביות את שוק המניות. החל מסביבת המאקרו בשוק המקומי והגלובאלי, יודע לשכלל את נתוני הצמיחה, ציפיות הריבית והאינפלציה ועוקב אחר ההתפתחויות בענפי השוק השונים במטרה לנצל הזדמנויות השקעה

קנ

מהו מנהל קרן נאמנות?

מנהל קרן נאמנות הינו בית השקעות אשר אחראי על הניהול האדמיניסטרטיבי של קרן הנאמנות. חברות אשר מנהלות קרנות נאמנות ו/או חברות אשר מנהלות את ההשקעות בקרנות הנאמנות הינן חברות אשר פועלות באישור ובפיקוח הרשות לניירות ערך.

נה

מהו תהליך פתיחת תיק השקעות מנוהל?

פגישה עם מנהל השקעות בעל רישיון מטעם רשות ניירות ערך שיבחן את צרכיכם ונסיבותיכם האישיות במטרה לגבש מדיניות השקעה לתיק ההשקעות אשר מותאמת למידותיכם. מנהל ההשקעות יבצע אתכם תאום ציפיות על סמך רמת הסיכון המתאימה לכם ויענה על כל שאלותיכם. לאחר שיפתח תיק השקעות   מנהל ההשקעות ישמור אתכם על קשר שוטף  ומקפיד לעדכן בכל שינוי והתפתחות הרלוונטיים לתיק המנוהל עבורם.

נכ

האם ניהול כשר פוגע בתשואה?

ניהול כשר יכול לפגוע בתשואות הפוטנציאליות בעיקר בקופות חיסכון פנסיוני. בניהול תיקים ו/או קרנות נאמנות, ניהול השקעות כשר על פי ההלכה לא בהכרח יפגע בפוטנציאל התשואות ויכול במקרים מסויימים אף להוסיף

קנ

מהי קרן נאמנות?

קרן נאמנות בלועזית Mutual Fund היא מכשיר פיננסי אשר מאפשר למספר רב של משקיעים לבצע השקעה משותפת בניירות ערך במגוון אפיקי השקעה. ההשקעה מתבצעת על פי מדיניות קבועה וידועה מראש שניתנת לשינוי מעת לעת, לאחר עדכון כל המשקיעים בקרן.

קנ

היכן רוכשים קרנות נאמנות?

ניתן לרכוש קרנות נאמנות דרך יועץ השקעות בכל סניפי הבנקים השונים, או לרכוש ישירות בכל חשבון ההשקעות פרטי טלפונית או באמצעות אתר האינטרנט. לצורך הרכישה יש לדעת את מספר הנייר של הקרן.

קנ

מהו ניהול השקעות חיצוני של קרנות נאמנות?

מנהל השקעות חיצוני של קרנות נאמנות הינו בית השקעות אשר מיישם את מדיניות ההשקעות בקרן נאמנות ומבצע בפועל את קבלת ההחלטות בנוגע לרכישה ומכירה של ניירות ערך.

קנ

מהו מנהל קרן נאמנות?

מנהל קרן נאמנות הינו בית השקעות אשר אחראי על הניהול האדמיניסטרטיבי של קרן הנאמנות. חברות אשר מנהלות קרנות נאמנות ו/או חברות אשר מנהלות את ההשקעות בקרנות הנאמנות הינן חברות אשר פועלות באישור ובפיקוח הרשות לניירות ערך.

קנ

כיצד משקיעים בקרנות נאמנות?

קרן נאמנות מורכבת מיחידות השתתפות. כל יחידת השתתפות מקנה זכות שווה בנכסי הקרן וברווחיה. קרן הנאמנות מוחזקת בחשבון ההשקעות כמו כל נייר ערך אחר. בסוף כל יום מסחר נקבע מחיר יחידת השתתפות בהתאם לשווי נכסי הקרן ולמספר היחידות בה בניכוי ההוצאות הכרוכות במימוש נכסי הקרן ושכר מנהל הקרן והנאמן.

קנ

כיצד נקבע שווי קרנות הנאמנות?

קרן נאמנות משקיעה  בשלל ניירות ערך שונים על פי מדיניות הקרן. ניירות הערך הללו נסחרים בבורסה ולכן מחירן משתנה באופן תדיר בשעות המסחר. חישוב של מחיר יחידת השתתפות כמו חישוב שווי הקרן נקבע על פי ערך הנכסים של הקרן בסוף יום המסחר.

עוד
נה

מהו ניהול תיקים?

ניהול תיק ההשקעות מתבצע על ידי מנהל תיקים מוסמך בחשבון הבנק של הלקוח. מנהל התיקים מקבל ייפוי כוח לבצע קניה ומכירה של ניירות ערך בחשבון ופועל על פי מדיניות השקעות מוסכמת המתאימה לצרכי ונסיבות האישיות של כל לקוח

נה

מהי מדיניות השקעות?

מדיניות השקעות מתייחסת להתאמת אפיקי ובחירת ניירות הערך להשקעה בהתאם למידת הסיכון המבוקשת, הצרכים והדרישות של הלקוח. במדיניות ההשקעות נקבע, בן היתר, יחס החלוקה בין נכסים סולידיים לספקולטיביים ואחוז החשיפה לשוק המקומי והגלובאלי.

נה

מדוע ניהול תיקים עדיף על השקעה פסיבית במדדים?

השקעה פסיבית במדדי שוק רחבים מיועדת להשקעה לטווח ארוך של 20 שנה ומעלה, בעוד מנהל תיקים מנוסה יודע ויכול להגיב לשינויים התכופים בשוק ההון הדינאמי. מנהל תיקים מנוסה יכול להתאים את טווחי הזמן להשקעה על פי מדיניות ההשקעה ולהתאים את מבנה תיק ההשקעות בהתאם להתפתחויות בשווקים.

נה

מה היתרון בניהול תיקים על פני השקעה בקרן נאמנות?

בניגוד לקרן נאמנות בה יש מדיניות השקעה קבועה לכל המשקיעים, בניהול תיקים אישי מנהל ההשקעות מתאים מדיניות השקעות אישית לכל לקוח על פי הצרכים והנסיבות האישיות של כל אחד מהלקוחות. בנוסף תיק מנוהל מנהל ההשקעות נמצא בקשר קבוע עם הלקוח ומעדכן אותו על ההתפתחויות השונות בתיק.

נה

למה לא מומלץ לנהל תיק השקעות באופן אישי?

ניהול השקעות כשלעצמו הינו משימה מאתגרת המחייבת אחריות רבה ורמת מקצועיות גבוהה. לאדם הפשוט אין את הידע, הניסיון והזמן הפנוי לנהל באופן עצמאי תיק השקעות. מנהל תיקים מנוסה בוחן ומנתח בעקביות את שוק המניות. החל מסביבת המאקרו בשוק המקומי והגלובאלי, יודע לשכלל את נתוני הצמיחה, ציפיות הריבית והאינפלציה ועוקב אחר ההתפתחויות בענפי השוק השונים במטרה לנצל הזדמנויות השקעה

נה

מהו תהליך פתיחת תיק השקעות מנוהל?

פגישה עם מנהל השקעות בעל רישיון מטעם רשות ניירות ערך שיבחן את צרכיכם ונסיבותיכם האישיות במטרה לגבש מדיניות השקעה לתיק ההשקעות אשר מותאמת למידותיכם. מנהל ההשקעות יבצע אתכם תאום ציפיות על סמך רמת הסיכון המתאימה לכם ויענה על כל שאלותיכם. לאחר שיפתח תיק השקעות   מנהל ההשקעות ישמור אתכם על קשר שוטף  ומקפיד לעדכן בכל שינוי והתפתחות הרלוונטיים לתיק המנוהל עבורם.

עוד
גה

מהו ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות?

מסלול הניהול האישי (IRA) מאפשר לכל אדם לנהל את קופת גמל או קרן ההשתלמות האישית באופן עצמאי, לקבוע ולשנות את את התפלגות הנכסים בתקופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות עפ"י מדיניות ההשקעות ופרופיל הסיכון האישי. הרווחים יהיו פטורים ממס בהתאם לכללי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

גה

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, ועצמאים אשר נועדה במקור לשמש את העובדים למימון קורסים, השתלמויות, כנסים מקצועיים ולימודים. כיום קרן השתלמות משמשת כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני. ומאפשרת למשוך את הסכומים והרווחים שנצברו בקרן לאחר 6 שנים באופן פטור ממס.

גה

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך המיועדת לצבור כספים אותם בעתיד ניתן יהיה למשוך כמו: קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות קופת גמל ענפית, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.

נה

האם ניתן להעביר קרן השתלמות ו/או קופת גמל ממסלול ניהול אישי למסלול ניהול רגיל?

עמית יכול בכל עת להתחרט ולהחזיר את ניהול קופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות ממסלול ניהול אישי לניהול רגיל באופן שאינו פוגע בזכויותיו, הן זכויות המיסוי והן זכויות הותק. העמית מנזיל את השקעותיו בניהול אישי למזומן בחשבון ומשם מעביר את הכספים לקופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות העדיפה בעיניו.

נה

האם יתרונות ההשקעה בניהול אישי זהים ליתרונות בהשקעה בקופת גמל?

ניהול אישי של קופת גמל מאפשרת גמישות רבה בבחירת אפיקי ההשקעה, כלומר העמית יכול להגיב למצבי השוק המשתנים באופן מהיר ופשוט תוך מעבר בין אפיקי ההשקעה השונים ללא עלות מעבר וללא אירוע מס. בעוד בקופת גמל רגילה אפיקי ההשקעה קבועים ולא ניתנים לשינוי.

נה

מהם היתרונות בניהול אישי של קופת גמל וקרן השתלמות?

ישנם שני יתרונות חשובים בניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות. 1 – גמישות מירבית שבאה לידי ביטוי ביכולת לשנות במהירות את אחוז החשיפה בין אפיקי ההשקעה השונים. 2-דחיית מס בעת מכירת ני”ע בתיק, הלקוח אינו נדרש לשלם מס רווחי הון.

עוד
נכ

מהו ניהול השקעות כשר?

חברה כשרה הינה חברה אשר מחזיקה בהיתר עסקה, ואינה פועלות בשבת.  ניהול השקעות כשר מתבצע על ידיי בתי השקעות אשר מקפידים לפעול על פי חוקי ההלכה. חשוב לציין שישנם שלוש גישות לפי רמת החומרה הדתית.  הגישה המקלה, המחמירה  ודרך האמצע שהינה הפופולרית ביותר בה ממיינים את החברות הציבוריות לכשרות ולא כשרות על פי שמירת שבת ושמירה על הלכות ריבית באמצעות היתר עסקה.

נכ

מהו היתר עסקה?

היתר עסקה הוא אמצעי המאפשר מתן הלוואה בריבית בדרך הערמה במסגרת ההלכה. משמעותו של היתר עסקה, למעשה, להפוך לשותפים של החברה. כשותפים, אנו חשופים גם לרווח וגם להפסד, כך שהריבית הופכת להיות רווח משותפות קיימת ואין כל איסור בלקיחתה.

נכ

מי הגופים שמפקחים על כשרות ההשקעות

בישראל מספר גופים אשר מפקחים על תחום ההשקעות הכשרות כמו המכון לכלכלה עפ"י ההלכה של הרב אריה דביר, או  ועד הרבנים תשואה כהלכה, גוף המשתייך לזרם הליטאי ומכון כת"ר. בנוסף ישנם עוד גופים העוסקים במתן כשרות כהלכה, בין הגופים קיים שוני ולכל גוף יש את ההחמרות ו/או ההקלות שלו.

נכ

האם ניהול כשר פוגע בתשואה?

ניהול כשר יכול לפגוע בתשואות הפוטנציאליות בעיקר בקופות חיסכון פנסיוני. בניהול תיקים ו/או קרנות נאמנות, ניהול השקעות כשר על פי ההלכה לא בהכרח יפגע בפוטנציאל התשואות ויכול במקרים מסויימים אף להוסיף

נכ

מהן איגרות חוב בעלות היתר עסקה?

סדרת איגרות חוב אשר בעת הנפקתם נחתם 'היתר עסקה' המתייחס ספציפית לסדרה זו בלבד. השקעה בסדרה זו נחשבת להשקעה כשרה גם אם החברה עצמה מתנגדת לחתום על 'היתר עסקה' כללי, והדירקטוריון והיועצים המשפטיים כלל אינם יודעים שאותה סדרה הונפקה בכפוף ל'היתר עסקה'. החתימה על 'היתר העסקה' נעשית באמצעות החתמים, שתפקידם לסייע בקידום ההנפקה של איגרות החוב של החברה.

נכ

כיצד היתר עסקה מתמודד עם האיסור ההלכתי על הלוואות בריבית?

היתר עסקה מגדיר את ההלוואות ואת האג"ח שמנפיקה החברה כשותפות בעסקי החברה, ואת הריבית כחלק מהרווחים. כך למעשה מתמודדים עם האיסור ההלכתי על הלוואות בריבית.  למרות זאת, בניהול קרנות נאמנות ישנה החמרה שחל איסור לרכוש מניות של חברות העוברות על איסורים הלכתיים, אך כן מתאפשרת רכישת מניות של חברות המחזיקות בחברות בת העוברות על איסורים הלכתיים.

c

מהי משכנתא?

משכנתא הינה הלוואה לטווח ארוך אשר מיועדת לרכישת נכס (לרוב נדל"ן) בשעבוד הנכס עצמו. המשכנתא הינה הלוואה בתנאים מועדפים ביחס להלוואות רגילות בכך שהיא נפרסת למספר רב של שנים, לתקופה של 15 עד 30 שנים,  וניתנת ברמות ריבית נמוכות משמעותית מהריבית המבוקשת על הלוואות רגילות מהבנק.

a

מהם מרכיבי המשכנתא?

בלקיחת משכנתא, כמו בכל הלוואה, הלווה מחזיר את מלוא סכום ההלוואה שנקרא קרן בתוספת ריבית, אשר מוגדרת על ידיי כלכלנים כמחיר הכסף, או במקרה שלנו מחיר ההלוואה, כלומר הריבית היא הרווח של המלווה בתמורה להלוואה.

w

מהו תמהיל משכנתא?

תמהיל המשכנתא הינו שילוב של מספר מסלולי משכנתא שונים. תמהיל משכנתא טוב יכול להוזיל את עלויות המשכנתא, החל מההחזר החודשי והמשך בסכום ההחזר הכולל לתקופה, כמו גם להקטין באופן משמעותי את רמת הסיכון במשכנתא שיכול להיגרם כתוצאה משינויים בכלכלה, האינפלציה וגובה הריבית במשק.

ימ

מדוע כדאי להשתמש בשירותיו של יועץ משכנתאות פרטי?

הבנק הוא עסק מסחרי לכל דבר שמטרתו למקסם רווחים עבור בעליו. לבנקים יועצי משכנתאות מעולים, אך הם מחויבים לבנק ולרווחיותו, בעוד יועץ משכנתאות עצמאי עובד ומחויב רק לך! יועץ משכנתאות עצמאי יכול לסייע לך לקבל תנאים טובים בהרבה למשכנתא ולחסוך לך עשרות ובמקרים מסוימים מאות אלפי שקלים בבניית משכנתא טובה שמתאימה לצרכיך ונסיבותיך האישיות.

 

c

מהו החזר חדשי בנטילת משכנתא?

ההחזר החודשי מתייחס לסכום החודשי שאנו משלמים לבנק בעבור המשכנתא. ההחזר משולם בכל חודש בתאריך קבוע כפי שנקבע בהסכם המשכנתא ונפרס לאורך השנים עד לסיום החזר מלוא סכום המשכנתא. מקובל שההחזר החודשי יהיה בין 25%- 33% מסך ההכנסה של המשפחה (נרחיב בהמשך).

c

מהי עלות הנכס הכוללת?

הסכום הכולל שיושקע בנכס. מלבד עלות הנכס עצמו יש להוסיף את שלל ההוצאות הנלוות לתהליך הרכישה: דמי תיווך, מס רכישה, תשלום לעורך דין, תשלום לרשויות, עלויות מעבר, עלויות שיפוץ. בנוסף יש להתכונן גם להוצאות ועלויות בלתי צפויות שעלולות להגיע.

עוד
לשאלות נוספות

הצטרפו אלינו

    X